Samenwerking

Samen werken aan veiligheid
DARES opereert niet uit eigen initiatief. In geval van calamiteiten zal vanuit de Veiligheidsregio een verzoek om ondersteuning moeten plaatsvinden. Het landelijk DARES-bestuur wordt geïnformeerd over de situatie en beoordeelt vervolgens welke ondersteuning geboden kan worden. De regiocoördinatoren en deelnemers kunnen via het P-2000 pagingsysteem voor hulpverlenende instanties gealarmeerd worden. Dan wordt het DARES-netwerk operationeel en kan bijvoorbeeld ondersteuning in de vorm van ‘welfare communications’ geleverd worden.

Convenant Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Vanaf 2006 zijn de Veiligheidsregio en DARES Gelderland-Zuid in gesprek De resultaten van dit overleg zijn vastgelegd in afspraken en in 2010 is een convenant ondertekend.                Link Veiligheidsregio

DARES regio Gelderland-Zuid heeft op een aantal strategische plaatsen, vaak in samenwerking met (semi)overheid of particuliere instanties, noodzenders opgesteld die in geval van een calamiteit ingezet kunnen worden. Afhankelijke van de locatie hebben deze DARES zenders een lokaal, regionaal, landelijk en/of internationaal bereik. Er wordt samengewerkt met vergelijkbare organisaties en organisaties in binnen- en buitenland die ons diensten en hulpmiddelen beschikbaar stellen voor noodverkeer.