Missie en visie
De ‘Dutch Amateur Radio Emergency Service’ (DARES) wil de kennis en vaardigheden van gelicenseerde radiozendamateurs inzetten om professionele hulpdiensten te ondersteunen. Ook geregistreerde luisteramateurs zijn na enige training inzetbaar om bij rampenbestrijding en grootschalige incidenten ondersteunende hulp te bieden. Gezamenlijk leveren zij een bijdrage aan zogenaamde ‘welfare communications’, bijvoorbeeld ter ondersteuning van het Rode Kruis en de gemeentelijke overheden. De nadruk ligt hierbij op berichtenverkeer bij evacuatie, opvang en verzorging. Dit brengt duidelijkheid en voorkomt onrust of paniek.

Altijd paraat, altijd operationeel
DARES is van mening dat gelicenseerde radiozendamateurs een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van burgers in nood. Dit wordt mogelijk door gemotiveerde en deskundige radio(zend)amateurs te organiseren en te trainen. DARES-deelnemers beschikken over de noodzakelijke technische middelen om bij uitval van het Internet, telefoon- en/of het elektriciteitsnet hulp te kunnen verlenen.

Een bijzonder gebied, een speciale aanpak
DARES Gelderland-Zuid (Regio 08) is een van de regio’s in Nederland en omvat zowel het complete Rivierenland als de stad Nijmegen en omstreken. Globaal strekt het verzorgingsgebied zich uit van Gemeente West-Betuwe tot aan de Duitse grens.

IARU1- en nationale noodfrequenties 
BAND     Frequentie       BAND     Frequentie       BAND     Frequentie
80m nat.     3.670kHhz  LSB     40m int.     7.110kHz  LSB     2m nat.    FM   145,500MHz
80m int.     3.760kHz  LSB     20m int.     14.300kHz  USB     70cm nat.  FM   433,500MHz