Coördinatie

Coördinatie 
De DARES Regio Gelderland-Zuid wordt gecoördineerd door Hans Vreeswijk (PA3GJM) en Derk van Dijken (PA0DVD).

Hans Vreeswijk, regiocoördinator 
Hans werkte in de luchtvaart en begon bij de Koninklijke Marine als vliegtuigmaker/ radio- en radarmonteur. Later stapte hij over naar Martinair, die hem in 1992 in Miami stationeerde. Toen hurricane ‘Andrew’ met verwoestende kracht was langsgetrokken (23 doden en hele voorsteden weggevaagd), meldde hij zich als vrijwilliger bij The American Red Cross. Vanuit het hoofdkwartier verzorgde hij bij toerbeurt de communicatie met de verschillende opvangcentra. “Die gebeurtenis heeft een diepe indruk op mij gemaakt. Het doet goed om als zendamateur iets voor de medemens te kunnen betekenen”. Hans heeft een aantal jaar de luchtmacht ondersteund met het onderhoud van de Cougar helicopters, en heeft daarna een uitdaging gevonden in de scheepvaart elektronica.

Derk van Dijken, plv. regiocoördinator
Als pelotonscommandant bij de Verbindingsdienst kwam Derk in aanraking met (nood-)communicatie in de brede zin des woords en dat virus heeft hem tot op de dag van vandaag achtervolgd. Hij is al meer dan 30 jaar als radiozendamateur actief met verschillende analoge en digitale modes op de HF- en VHF-banden. Naast zijn activiteiten als managementcoach is Derk ruim 15 jaar werkzaam als interim- en crisismanager, waar hij zich met name bezig houdt met organisatorische uitdagingen.