Welkom bij DARES Gelderland-Zuid  

Contact
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Hans Vreeswijk (PA3GJM)    PA3GJM (at) amsat.org

RegiocoördinatorCopyright © DARES Nederland   i.s.m.   DARES Gelderland-Zuid: 2003 - 2019
Stichting DARES is erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties